Abdij van Averbode op zoek naar geld ondanks miljoenenwinst

De Abdij der Norbertijnen van Averbode vzw zoekt financiering voor de dringende restauratie van de abdijmuur, van het tuinpaviljoen en de Arnikiuskapel. De huidige toestand van de slotmuur is volgens de Norbertijnen zeer zorgwekkend, aangezien hij op een groot aantal plaatsen instabiel is en de kans op instorting binnen enkele jaren reëel is.

Heeft de vzw dan gebrek aan geld? Wie de jaarrekening over boekjaar 2020 bekijkt, ziet een ander plaatje.

Die Abdij der Norbertijnen van Averbode boekte vorig jaar immers een winst van ruim 2,4 miljoen euro. Opmerkelijk is dat het resultaat sterk bepaald werd door de financiële opbrengsten. In 2020 bedroegen die financiële opbrengsten immers 6,8 miljoen euro. Op de balans staan voor ruim 83,6 miljoen euro aan beleggingen. Dat verklaart die hoge financiële opbrengsten.

Naast de beleggingen heeft de abdij ook nog 10,6 miljoen euro aan liquide middelen (cash). Samen een spaarpot van bijna 100 miljoen euro dus. De bedrijfswinst was wel negatief in 2019 en 2020. 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More