Aanvaring tussen bitsige Vandenbroucke en parlementslid van cdH

In de Commissie voor Gezondheid was er gisteren een flinke aanvaring tussen minister Frank Vandenbroucke (sp.a) en kamerlid Catherine Fonck (cdH). Dat de zenuwen gespannen staan door de coronacrisis werd gisteren erg duidelijk.

Fonck is doctor in de geneeskunde (UCL) en specialiste in de interne geneeskunde en in de nefrologie. Vervolgens werd ze dokter op de dienst Nefrologie en Dialyse van het Centre Hospitalier van Bergen. In januari 2003 werd Fonck politiek actief voor het cdH. Ze was een van de eerste kamerleden begin 2020 om te waarschuwen voor de gevolgen van de coronacrisis en volgt het dossier al een jaar nauwgezet op.

Volgens Vandenbroucke heeft kamerlid Fonck “de vervelende gewoonte om te zeggen dat ik iets gezegd heb, wat ik niet heb gezegd.” Fonck ontkent uiteraard. Ze haalt een passage van de minister aan.

Vandenbroucke: “U kan dat niet, want u fantaseert dat. U zou echt moeten stoppen met te fantaseren wat ik gezegd heb. (…) Mevrouw dat is de waarheid niet spreken. U moet daar echt mee ophouden. In elke commissiezitting zegt u: ‘U hebt gezegd…’ Maar ik heb dat niet gezegd, ik heb iets anders gezegd. U moet daar echt mee ophouden. Dat maakt een democratisch debat tussen oppositie en meerderheid onmogelijk, als u zegt “U heeft a gezegd” en ik heb dat helemaal niet gezegd. Bekritiseer mij op wat ik heb gezegd, dat is stof genoeg. Bekritiseer mij niet op wat ik niet heb gezegd.” Wie gelijk heeft, is moeilijk uit te maken. Hiervoor zouden de passages naast elkaar gelegd moeten worden.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More