1 parlementslid had jaar geleden ernst van coronacrisis door

Begin 2020, een jaar geleden dus, trekt het federale parlement zich na de eindejaarsfeesten moeizaam op gang. Via de pers sijpelen steeds meer onheilspellende berichten en vooral beelden binnen bij ons over een nieuw coronavirus uit China. Dat is voorlopig geen probleem. Parlementsleden wisselen nieuwjaarswensen uit en klinken op het nieuwe jaar.

In de Commissie voor Gezondheid van De Kamer is er in eerste instantie nog geen belangstelling voor het onderwerp. Midden januari wordt enkel een zijdelingse opmerking gemaakt over de mogelijkheid dat het coronavirus uit China via geïmporteerd vlees tot bij ons zou geraken. Meer dan dat is het niet.

Pas op dinsdag 28 januari wordt in de namiddag een vergadering aan ‘het nieuw coronavirus in China’ gewijd. Het gaat om een zogeheten actualiteitsdebat in de bevoegde Commissie.

Minister De Block is niet alleen. Ze wordt vergezeld door Gino Claes, strategisch adviseur van de FOD Volksgezondheid, dokter Paul Pardon, chief medical officer van de FOD Volksgezondheid, dokter Bert Winnen, kabinetschef Volksgezondheid en Tom Auwers, voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid.

Sommige kamerleden zijn bezorgd en stellen vragen over dat nieuw coronavirus. Bijna een jaar later valt vooral de scherpe en vooruitziende interventie van kamerlid Sofie Merckx (PVDA-PTB) op. Merckx is huisarts en weet natuurlijk waarover ze spreekt. Een documentje van 2 bladzijden dat de FOD Volksgezondheid net daarvoor naar de artsen stuurde over het virus, heeft zij ontvangen en gelezen.

Merckx: “Mevrouw de minister, het is nu zeker dat het coronavirus van mens tot mens kan worden overgedragen. Als wij het virus met de griep vergelijken, dan kunnen wij zeggen dat het besmettelijker en ook dodelijker is.”

De Block sust. Ze is een beetje boos op de parlementsleden die de noodklok proberen te luiden. “Ik apprecieer het dat u wenst dat er geen paniek bij de bevolking ontstaat, ook al werd in de vragen door een aantal onder u zwaarbeladen taal gebruikt zoals ‘paniek’ en zelfs ‘doden’.”

Volgens een medewerker van de minister is China heel transparant geweest en heeft het land zeer vroeg de detectie bekendgemaakt, met name op 9 januari 2020. We moeten ons geen al te grote zorgen maken.

De Block nog: “Ook wat het aantal ziekenhuisbedden betreft, hoeven wij ons nog niet direct zorgen te maken. China heeft 1,3 miljard inwoners. Ik begrijp dan ook dat zij twee extra veldhospitalen met 1.000 bedden moeten bouwen. Wij zullen niet meteen een halve stad moeten platgooien om er een veldhospitaal op te zetten. Ik ben er gerust in dat wij voldoende capaciteit aan bedden hebben. Het is goed dat u zich zorgen maakt, maar ik meen dat dit overbodig zal blijken.”

Merckx is niet overtuigd na het debat. “Ik blijf een beetje op mijn honger bij de antwoorden. Als het tot een epidemie komt, dan zullen meer mensen moeten worden gehospitaliseerd. Het bevolkingsaantal hier is niet zo groot als in China, maar werden er extrapolaties gemaakt? Bent u daarmee bezig? Ik hoop dat het comité van Sciensano zich daarmee bezighoudt om te weten of er genoeg ziekenhuiscapaciteit is om voorbereid te zijn op een epidemie. Een crisis moet toch voorbereid worden. Ik denk ook aan de maskervoorraad. Het lijkt mij belangrijk om over voldoende maskers te kunnen beschikken in België. Op die vragen heb ik onvoldoende een antwoord gekregen.”


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More