1 op 10 medewerkers bij Informatie Vlaanderen moet buitenlandse achtergrond hebben

Agentschap Informatie Vlaanderen of kortweg Informatie Vlaanderen ondersteunt de overheden in Vlaanderen bij het in de markt zetten, digitaliseren en verbeteren van dienstverlening.

In het ondernemingsplan van Informatie Vlaanderen voor 2021 zien we dat er zwaar ingezet wordt op het diversiteitsbeleid. Het effect van deze acties moet zich uiteindelijk manifesteren in de realisatie van de streefcijfers voor de kansengroepen. Op dit moment zijn enkel gegevens over medewerkers met een buitenlandse achtergrond beschikbaar, voor de situatie op 30 juni 2020.

Deze cijfers worden door de Dienst Diversiteitsbeleid (DDB) ter beschikking gesteld, op basis van gegevens uit het rijksregister. De andere gegevens over 2020 zijn pas beschikbaar vanaf maart 2021.

Het aandeel medewerkers van buitenlandse herkomst bedroeg op 30 juni 2020 4,48%. Het streefpercentage VO voor 2021 is 10%. Concreet moet 1 medewerker op 10 dus een buitenlandse achtergrond hebben bij het Vlaams agentschap.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More